ZEROWASTE

"ZeroWaste -ohjelmis­toilla ja asiantuntija­palveluilla tehostetaan ympäristö­raportointia, optimoidaan jätehuollon kustannuksia sekä ohjataan ympäristö­huollon kuljetuksiin tai käsittely­laitoksiin liittyviä toimintoja."


Kauppa ja teollisuus

Lisäarvoa tuottava ympäristöraportointi ja jätehuollon optimointi.

ZeroWaste -raportointi

Helposti integroitava järjestelmä kerää kootusti eri jätehuollon toimijoiden tiedot yhteen paikkaan. Näistä tiedoista muodostuu asiakkaalle yksikkö- ja konsernikohtaisia raportteja toiminnan seuraamiseen, kehittämiseen ja vertailuun sekä VAHTI-raportointiin viranomaisille.

Moduuleista koostuvaan ZeroWaste -järjestelmään voidaan lisäksi yhdistää suorittavia toimintoja työtilauksiin sekä laitteistoon tai jätteiden analysointiin liittyen.

Jätehuollon asiantuntijapalvelut

Kokonaisvaltainen ZeroWaste ympäristöhuollon palvelu rakennetaan aina asiakkaalle jätemäärän ja kustannusten optimoinnin lähtökohdasta. Vahvuutemme on riippumattomuus jätehuollon toimijoista sekä tarjottavista ratkaisuista.

Jätteiden vähentämisen ja kierrätysvaatimuksien täyttymisen lisäksi palvelumme avulla jätehuollon kustannukset pienentyvät lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. Palvelussamme asiakkaan toimipisteet kartoitetaan, jätehuolto kilpailutetaan alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden välillä, luodaan ympäristöhuollon sopimukset sekä perehdytetään jätehuollon uudet toimijat.


Kuljetus­liikkeet

Selkeä järjestelmä kuljetusten, kuormatietojen sekä asiakastietojen hallintaan.

ZeroWaste-ajonhallinta

ZeroWaste -ajonhallinta on selkeä ympäristöhuollon tarpeet huomioiva järjestelmä, jossa räätälöitävä aloitusnäyttö pitää aina oleellisimmat asiat esillä ja nopeuttaa ajojärjestelyä. Ohjelmistomme toimii selainpohjaisesti ja kustannustehokkaasti älypuhelimilla tai tableteilla, joten kalliita laiteinvestointeja ei tarvita. Järjestelmän suunnittelun keskeisimpiä lähtökohtia ovat olleet yksinkertaisuus ja ympäristöhuollon vaatimusten huomiointi.

Ajolistat, keikat sekä asiakkaan kohdetiedot päivittyvät reaaliaikaisena ajojärjestelijän ja ajoneuvon päätelaitteen välillä. Ohjelmistossa voidaan muodostaa vakioituja reittejä tai luoda kuljettajille yksittäisiä keikkoja. Laskutustiedon ja yhteenvetoraporttien kokoaminen on helppoa ja nopeaa suurestakin tapahtumamäärästä.

Kuljettajan sovelluksessa oleva navigointi, kohdehistoria ja tarvittaessa tallennettavat valokuvat sekä selkeästi näkyvät työtehtävät yhteyshenkilöineen helpottavat töiden toteuttamista ja seurantaa.

Sähköiset siirtoasiakirjat

ZeroWaste on ratkaisu, jonka jälkeen on aika unohtaa toimimattomat paperiset siirtoasiakirjat. Sähköiset siirtoasiakirjat allekirjoituksineen muodostuvat automaattisesti kaikista kuljetettavista materiaaleista EWC-koodeineen. Asiakkaan, kuljetusliikkeen ja vastaanottajan digitaalisesti allekirjoittama sähköinen siirtoasiakirja on tulostettavissa tai lähetettävissä sähköpostitse joko automaattisesti tai hyväksymisen jälkeen. Sähköiset siirtoasiakirjat ovat aina tallessa ja haettavissa tietokannasta lain velvoittaman sekä asiakkaan määrittämän ajan.

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Asiakkuudenhallinta moduulimme tarjoaa selkeät työkalut asiakassuhteiden kehittämiseen ja ylläpitoon ympäristöhuollon yrityksille. Järjestelmään voidaan tallentaa ja sen kautta hallita asiakkaisiin liittyviä tietoja, kuten tarjouksia, yhteyshenkilöitä ja asiakaskohtaisia tuotehintoja.

Erilaiset tapahtumat, kuten puhelut, tapaamiset ja sähköpostit ovat jatkossa aina tallessa ja helposti haettavissa esimerkiksi asiakaskohtaisesti. Yksinkertaiset ja helposti käytettävät ominaisuudet tekevät ohjelmistosta loistavan työkalun pienenkin yrityksen asiakkuudenhoidon tehostamiseen.


Käsittely­laitokset

Tiedot tulevista ja lähtevistä jakeista ja painoista allekirjoitettuna sähköisesti siirtoasiakirjoille.

Käsittelylaitos

Käsittelylaitokseen tulevien tai sieltä lähtevien jakeiden kirjaaminen onnistuu kätevästi vaikka tabletilla. Saapuneista jakeista siirtoasiakirjat muodostuvat ja tallentuvat tietokantaan ja lähtevät tarvittaessa automaattisesti asiakkaille sähköpostiin. Esimerkiksi materiaaleittain, ajanjaksoittain tai kuljetusyrityksittäin tehty koosteraportointi tai yksittäisten tietojen tarkastelu on järjestelmässä nopeaa. Eriin liittyvät lisätiedot tai reklamaatiot tallentuvat kuvin ja tekstein saapuneen kuormatiedon liitteeksi.

ZeroWaste –ohjelmistomoduulit ovat helposti integroitavissa operatiivisiin järjestelmiin. Integraatioiden avulla tehostetaan ja tuetaan olemassa olevien ohjelmistojen käyttöä.